Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

Jessicaa
Kobieta musi mieć swoją godność, a nie skakać, jak jej facet na fujarze zagra.
— "Jutra może nie być" Gabriela Gargaś
Reposted fromdancingonmyown dancingonmyown
9613 44c2 390
Jessicaa

Wszystko, co złego się przydarzyło w moim życiu, doprowadziło mnie do tego momentu, w jakim jestem. Nie żałuję. Ciągle się uczę. Na własnych i cudzych błędach.

Reposted fromchocoway chocoway
Jessicaa

Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami? Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.

Reposted fromchocoway chocoway
Jessicaa
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— tęsknię
Reposted fromgerundium gerundium
Jessicaa
Najtrudniej człowiekowi oszukać siebie między 3 a 6 nad ranem.
— Stephen King
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaelememsy elememsy
Jessicaa
2431 c628 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaelememsy elememsy

June 30 2015

Jessicaa
5553 9697 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaseniorita seniorita

June 29 2015

Jessicaa
7232 c9cd 390
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J

June 28 2015

Jessicaa
Chcę mężczyzny, co
Wywróci mój świat i
Porwie nagle
— Bądź duży
Reposted fromkatalama katalama
Jessicaa
Ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie. Dobre czy złe, dobrego czy złego człowieka, ale zawsze życie.
— Marek Hłasko
Reposted fromsoviolently soviolently

June 27 2015

Jessicaa
2289 3026 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
Jessicaa
2494 2550 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
Jessicaa
1313 b5cb 390
Reposted fromPatrryykk Patrryykk
Jessicaa
6010 3eba 390
Reposted frompasazerka pasazerka viaelememsy elememsy

June 24 2015

Jessicaa
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— Małgorzata Halber
Reposted fromsafeway safeway
Jessicaa
Miłości nie wolno kalać przyjaźnią. Koniec to koniec.
— E.M. Remarque
Reposted fromRuda-Maruda Ruda-Maruda
Jessicaa
Kiedy ktoś poświęca Ci czas pamiętaj, że daje coś, czego nigdy nie odzyska.
Reposted fromjustyha justyha

June 23 2015

Jessicaa
Lepiej otwórz teraz oczy! Bo później może zaboleć.
Reposted fromAdrenalizeMe AdrenalizeMe viaitoweryou itoweryou

June 22 2015

Jessicaa
1936 b9e4 390
Reposted fromcarameltea carameltea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl